Naravoslovni dan

V našem čebelarstvu vam ponujamo da del dneva preživite z nami
- učenci spoznajo pomen čebelarstva,
- v pogovoru s čebelarjem spoznajo in opišejo čebelarstvo,
- seznanijo se z zgradbo čebeljega telesa (vidni deli),
- ugotovijo, kakšne čebelnjake so ljudje gradili nekoč in kakšne danes,
- spoznajo čebeljo družino,
- ogledajo si zaščitno opremo čebelarja ter čebelarsko orodje,
- spoznajo pomen čebel kot opraševalcev predvsem v sadjarstvu,
- naštejejo čebelje pridelke in njihovo uporabo,
- spoznajo vlogo medu v prehrani in ga tudi degustirajo,
- ogled čebelarskega muzeja; 110 let starega čebelnjaka ter pripadajoče opreme,

 
Trajanje: dve šolski uri ali drugače po predhodnem dogovoru.

Veselimo se vašega prihoda v naše čebelarstvo, kjer se boste imeli lepo.

  

Slovenščina