Čebelarski muzej

Čebelnjak izvira iz konca 19.stoletja. Z ohranjeno opremo predstavlja izjemno in bogato kulturno dediščino. Izdelal ga je mizarski mojster z vzdevkom Pok, doma iz Tišine. Prvi lastnik čebelnjaka je bil veleposestnik in učitelj Evgen Antauer iz Tropovec. Leta 1945 ga je z posestvom vred kupil kmet Alojz Šeruga. Od njega je čebelnjak leta 1996 kupil čebelar Drago Šalamun. Postavil ga je na posestvu v Krapju in sicer kot Čebelarski muzej. V njem je urejena zbirka starih čebelarskih pripomočkov. Vsi eksponati v muzeju so od drugih starejših čebelarjev, ki so prenehali z čebelarstvom, vendar so imeli željo ohraniti čebelarstvo kakršno je bilo nekoč. Sam čebelnjak je osmero kotne oblike izdelan po paviljonskem načrtu, s strešno lino za zračenje in svetlobo. V čebelnjaku je bilo možno čebelariti z 84 družinami, panji pa so po sistemu NAISER (sistem tople gradnje).Teh panjev se že desetletja ne uporablja več, marsikateri mlad čebelar pa jih sploh ne pozna. Osmero kotni čebelnjak je še edini primerek postavljen v naravi in je zaščiten pri kulturni dediščini v Mariboru kot etnološki spomenik. Zraven pa sta še postavljena dva klasična dvokapna čebelnjaka, ki sta bila postavljena na prleških kmetijah in izvirata iz tridesetih let prejšnjega stoletja. V muzeju so na  ogled različna točila za med, ročni kadilniki, stiskalnice za vosek, panji iz različnih obdobij, model za izdelovanje satnic, koši, razno literaturo o čebelarstvu in veliko drugih zanimivih čebelarskih pripomočkov…

  

Izdelava in postavitev čebelnjaka, Vir: Nada Antauer     

Čebelarski muzej je izročilo preteklosti, je ogledalo življenja, prleškega človeka, pridnega, vztrajnega in skromnega. Poglej, povej in verjemi, da je sožitje naša prihodnost. Vračaj se in postoj dragi obiskovalec.

 

Slovenščina