Bienenmuseum

Čebelnjak izvira iz konca 19.stoletja. Z ohranjeno opremo predstavlja izjemno in bogato kulturno dediščino. Izdelal ga je mizarski mojster z vzdevkom Pok, doma iz Tišine. Prvi lastnik čebelnjaka je bil veleposestnik in učitelj Evgen Antauer iz Tropovec. Leta 1945 ga je z posestvom vred kupil kmet Alojz Šeruga. Od njega je čebelnjak v zelo slabem stanju kupil leta 1996 čebelar Drago Šalamun. Postavil ga je na tem posestvu in sicer kot čebelarski muzej.
V njem si je uredil zbirko starih čebelarskih pripomočkov. Vsi eksponati v muzeju so od drugih starejših čebelarjev, ki so prenehali z čebelarstvom vendar so imeli željo ohraniti čebelarstvo kakršno je bilo nekoč. Čebelnjak je zaščiten pri kulturni dediščini v Mariboru. Sam čebelnjak je osmerokotne oblike izdelan po paviljonskem načrtu, s strešno lino za zračenje in svetlobo.
V tem čebelnjaku je bilo možno čebelariti z 84 družinami, panji pa so po sistemu NAISER.
Teh panjev že desetletja ne uporabljamo več, marsikateri mlad čebelar pa jih sploh ne pozna. Čebelnjak je še edini takšen postavljen v naravi.

V muzeju si lahko ogledate točila za med, ročne kadilnike, stiskalnice za vosek, čez 300 let star panj iz drevesnega dupla, panj izdelan leta 1884, gobe za dimljenje čebel, model za izdelovanje satnic, koše za lovljenje čebel iz dreves ko rojijo, razno literaturo o čebelarstvu, matičnice in veliko drugih zanimivih čebelarskih pripomočkov.
 
Čebelarski muzej je izročilo preteklosti, je ogledalo življenja, prleškega človeka, pridnega, vztrajnega in skromnega. Poglej, povej in verjemi, da je sožitje naša prihodnost. Vračaj se in postoj dragi obiskovalec.

German